slide2 ls fysioteratia

Seniorikuntoutus

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Avokuntoutus perustuu lääkärin ja fysioterapeutin arvioon asiakkaan terveydestä ja toimintakyvystä. Seniorikuntoutuksen keskeinen ajatus on tukea asiakkaan toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa.

Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisella yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapialla. Seniorikuntoutukseen kuuluvat tarvittaessa apuväline- ja kodinmuutostyösuositukset. Tutkimusten mukaan seniorikuntoutuksessa tulisi suosia aktiivista fysioterapiaa tasapainon parantamiseksi ja lihaskunnon kohentamiseksi, jotta esimerkiksi kaatumiset vähentyisivät.

Yhteystiedot

LS Fysioterapia Oy
Karankakatu 19
87500 Kajaani

matkapuhelin:
040 5056 008, 040 5080732

logo ls fysioterapia logo ls susiraja